Academic Committee

Home / Academic Committee

About

Zhang, Bo

Chair, Professor

Xu, Wangli

Vice Chair, Professor

Gao, Minxue

Professor

Li, Jingping

Professor

Li, Yang

Professor

Meng, Shengwang

Professor

Wang, Xiaojun

Professor

Yin, Jianxin

Associate Professor

Zhao, Yanyun

Professor